GAYRİ SIHHİ MÜESSESE

2-3. SINIF GSM İSTENEN EVRAKLAR

• Ruhsat Başvuru Beyan Formu (Eksiksiz Doldurulacak)
• T.C Kimlik Beyanı 
• Tapu Fotokopisi (Okunaklı Olacak)
• Hisseli Tapularda Muafakatname (Noterden Veya 2 Şahit)
• Kira Kontr.( Aslı Veya Noter Onaylı)
• İtfaiye Raporu (Son 6 Aylık Ve İşyerinin Adresi Kayıtlı Olavak)
• Vergi Levhası Beyanı ( İşyerinin Adresi Kayıtlı Olacak )
• Ustalık Belgesi- Ticaret Odasına Kayıtlı İse Sorumlu Müdür Belgesi 
• Esnaf Teftiş Defteri- Sağlık Karnesi (Belediye Veteriner İşler Müdürlüğünden))
• Vaziyet Yerleşim Planı (Alet-Ekipmanlar)
• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme İzin Belgesi 
• Tapuda Mesken İse (5b) E Kat Maliklerinin Oy Birliği(Tamamı)  
• Muafakatname Umuma Açık İşyerlerinde - İşyeri İse Oy Çokluğu
• Karayolları Görüşü 
• Esnaf Sicil Veya Ticaret Sicil Fotokopi ( İşyerinin Adresi Kayıtlı Olacak Son 6 Aylık)
• Ticaret Odasına Kayıtlı İse; Kuruluş İlanı, Sicil Gazete Fotokopi
• Ticaret Odasına Kayıtlı İse Mesul Müdür Yetki Belgesi Fotokopi- İmza Sirküsü
• Ticaret Odasına Kayıtlı İse Kaşe
• Hasar Tespit -İskân-İnşaat Ruhsatı