SIHHİ VE UMUMA AÇIK İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

SIHHİ MÜESSESE ve UMUMA AÇIK İŞYERLERİ  İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Ruhsat Başvuru Beyan Formu 
TC. NO Beyanı (kimlik)    
Tapu fotokopisi 
Hisseli Tapularda Muafakatname (Noterden veya 2 şahit)
Kira Kontr.( aslı veya noter onaylı)
İtfaiye Raporu (son 6 aylık ve işyerinin adresi kayıtlı olavak)    
Mesafe Krokisi (İmar İşlerinden) (Umuma Açık İşyerleri ) 
Sabıka Kaydı Beyanı(Umuma Açık İşyerleri )
Vergi levhası beyanı (işyerinin adresi  kayıtlı olacak )
Esnaf Teftiş Defteri- Sağlık Karnesi (Belediye Veteriner İşler Müdürlüğünden))
Mesken ise kat maliklerinin oy birliği(tamamı)  
Muafakatname umuma açık işyerlerinde - işyeri ise oy çokluğu
Ustalık Belgesi -Sorumlu Müdür (Noterden)
Karayolları görüşü 
Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Fotokopi (işyerinin adresi  kayıtlı olacak son 6 aylık)
Ticaret odasına kayıtlı ise ; Kuruluş ilanı , Sicil Gazete Fotokopi
Ticaret odasına kayıtlı ise Mesul Müdür Yetki Belgesi Fotokopi- İmza sirküsü
Ticaret odasına kayıtlı ise Kaşe
Hasar Tespit -İskân-İnşaat ruhsatı

BAŞVURU FORMU