İMAR PLANLARI İLANLARI
Temmuz Ayı Tutanak
https://duzce.bel.tr/zl_site/dosya/icerik/8406/849-temmuz-ayitutanak.pdf
09.07.2020 tarih ve 184 sayılı meclis kararı ile yapılan süs havuzları ile ilgili Plan notu eklenmesi.
https://duzce.bel.tr/zl_site/dosya/icerik/8405/848-plan-notu-eklenmesi.pdf
Kazukoğlu Mahallesi, Eski 260 parselde 09.07.2020 tarih ve 191 sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar değişikliği.
https://duzce.bel.tr/zl_site/dosya/icerik/8392/835-kazukoglueski260-parsel.pdf
Askı Tutanağı
https://duzce.bel.tr/zl_site/dosya/icerik/8348/727-tutanak.docx