KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ

Genel Bilgi

 

Misyonumuz

 

Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri gözetilerek şehir hayatını herkes için kolaylaştıran yerel yönetim anlayışıdır.

Vizyonumuz

Kentsel altyapısı tamamlanmış, çevre bilinci yerleşmiş, insan ilişkileri ve sosyal yaşamın en üst seviyede gerçekleştiği gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak bir şehir oluşturmaktır.

Kalite Politikamız

Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sadık kalarak Düzce ilinin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişmesini sağlamak, hemşerilerine ve misafirlerine sunulan hizmetlerde onları memnun kılmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir il olmak amacıyla; ili ilgilendiren konularla ilgili karar alma ve uygulama sürecine belediye çalışanlarımızın ve halkımızın katılımını sağlayarak katılımcı bir yönetim anlayışı ile şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak, güler yüzlü, yapıcı ve modern  bir hizmet anlayışıyla kalite yönetim sistemi ilke ve esaslarına istisnasız uymak, bunları düzenli olarak gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek kaydıyla belediye kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve kaliteden hiçbir şekilde ödün vermemek Düzce Belediyesi’nin kalite politikasıdır.