İLÇELER

AKÇAKOCA

Yüzölçümü 440 km2 olan Akçakoca ilçesi doğuda Zonguldak ili, güneydoğuda Yığılca ilçesi, güneyde Merkez ilçe ve Çilimli ilçesi, güneybatıda Cumayeri ilçesi, batıda Sakarya ili, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir. Glçe nüfusu 37.802'dir. En önemli akarsuyu Karadeniz'?e dökülen Büyük Melen Çayıdır. Akçakocadaki baGlıca ekonomik etkinlik tarımdır. Glçenin en önemli ürünleri fındık ve mısırdır. Yazın ilçe kıyılarında canlı bir iç turizm hareketi göze çarpmaktadır. Kıyıda bu amaçla yapılmış bir çok konut ve tesis bulunmaktadır. Akçakoca kenti denize yakın birkaç tepeyle, bu tepeler arasındaki bir düzlükte kurulmuştur. Kentin gelişmesinde yaz turizminin önem kazanmasının da rolü vardır. Kentin 3 km batısında halkın Ceneviz Kalesi olarak adlandırdığı bir kale kalıntısı bulunmaktadır.

 

CUMAYERİ

53 km2 yüzölçümüne sahip olan Cumayeri ilçesi, doğuda Çilimli, güneyde Gümüşova ilçesi, batı ve kuzeyde Sakarya ili, kuzeydoğuda da Akçakoca ilçesiyle çevrilidir. İlçeden geçen Büyük Melen Çayı üzerinde Kasım ve Mart ayları arasında rafting ve kano sporlarını yapmak mümkündür. Dokuzdeğirmen Köyünde bu amaca yönelik olarakkurulmuş bir tesis bulunmaktadır. Çilimli ilçesi doğuda ve güneyde Merkez ilçe, güneyde Gölyaka ilçesi, batıda Gümüşova, kuzeybatıda Cumayeri, kuzeyde ise Akçakoca ilçeleriyle çevrilidir. ilçe nüfusu16.709 olup, yüzölçümü 100 km2'dir.

 

ÇİLİMLİ

İlçemiz Kaplandede dağlarının eteklerinde olup Düzce il merkezine 15 km mesafede bulunmaktadır. D-100 karayolu ilçemiz sınırları içinden geçmekte ve ilçe merkezine 5 km mesafededir. İlçemizin yüzölçümü 63,8 km² dir. Bunun yaklaşık olarak yarısı dağlık yarısı düzlüktür. İlçemizin deniz seviyesinden yüksekliği 222 metredir. Kuzeye doğru gidildikçe rakım yükselmekte yer yer 600-700 metreyi bulabilmektedir. Kaplandede dağlarından doğan Bıçkı Deresi ve Bayramali Deresi’nin birleşmesiyle meydana gelen Akdere Suyu ilçe merkezinden geçmektedir.

 

GÖLYAKA

Gölyaka İlçesi yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi, batı bölümü sınırları içerisinde Düzce İli'nin en batı ucunda 219.983 Km'lik bir alan üzerinde yer almaktadır. Doğuda Düzce, batıda Hendek, Kuzeyde Gümüşova ve Güneyde Mudurnu İlçeleriyle çevrilidir. İlçe kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu Dağlarının uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Güneydeki dağlar daha yüksek olduğundan İlçenin güney kesimi yüksek dağ kitlesi ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. İlçenin kuzey bölümü tamamen dağlarla kaplı olmadığı için ova kuzeye doğru genişleyen bir görünüm arz etmekte ve Düzce ovası ile bitişik vaziyettedir. İlçe'yi Düzce ovasından ayıran Büyük Melen ırmağı ve Efteni Gölü'dür. İlçe merkezi Efteni Gölü'nün batısında ve düz ovada kurulmuş olup, rakımı 100 metre civarındadır.

 

GÜMÜŞOVA

Gümüşova ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Gümüşova ilçesinin yüzölçümü 189 km2 ve rakımı ise 128'dir. İlçe Düzce il merkezine 18 km mesafede olup Düzce ovasının bitişiğindedir. Düzcenin güneybatısında yer alan Gümüşova, batıda Sakarya ili, güneybatıda Bolu ili, güneyde Gölyaka ilçesi, doğuda Çilimli ilçesi ve kuzeyde Cumayeri ilçesiyle komşudur. İlçe arazisinin doğu ve güneydoğu kısımlarının büyük bir bölümü Melen Çayı'nın biriktirdiği alüvyonlardan müteşekkildir. Bu da verimli tarım arazileri anlamına gelmektedir.

 

KAYNAŞLI

Kaynaşlı ilçesi doğu ve güneyde Bolu ili, batı ve kuzeyde de Merkez ilçe ile çevrilidir. İlçe, 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremden ağır biçimde etkilenmiş, büyük çaplı canve mal kaybına uğramıştır. Eskiden Bolunun Düzce ilçesinde bir bucak olan Kaynaşlı, 1999 yılında ilçe yapılmış ve aynı yıl kurulan Düzce iline bağlanmıştır. Yüzölçümü 205 km2dir.

 

YIĞILCA

İlçemiz Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce İlinin Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 640 km2’dir. Yığılca ilçesi Batıdan Düzce ili ve Akçakoca ilçesi; güneyden Düzce ili Kaynaşlı İlçesi ve Bolu İli hudutları; kuzeyden Zonguldak İlinin Alaplı İlçesi; doğudan Bolu İlinin Mengen İlçesi ile çevrili bulunmaktadır. İl merkezine uzaklığı 38 km'dir.