DUYURULAR
28-07-2021 11:15

ÖNEMLİ DUYURU

 

T.C.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

 

Düzce Metruk Bina Değerlendirme Komisyonunun aldığı 18.02.2020 tarih ve 2020/18, 2020/34, 2020/35, 2020/36 sayılı, 03.03.2021 tarih ve 2021/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 sayılı kararlar ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu tespit edilen 26 adet taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ilişkin yıkım yazıları ilgililerine tebliğ edilmiştir; ancak bazı hissedarların adreslerine ulaşılamadığından 3194 sayılı İmar Kanununun “Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir.” hükmü gereğince aşağıda listelenen yıkım kararları ilanen tebliğ olunur.

                                  

 

2020 YILI YIKIM KARARLARI

 

 

Karar No:

Mahalle

Ada/Parsel

1

2020/01

Nalbantoğlu

114/1

2

2020/02

Fevzi Çakmak

106/62

3

2020/03

Fevzi Çakmak

108/27

4

2020/04

Karaca

108/27

5

2020/05

Kültür

28/24

6

2020/06

Kiremitocağı

532

7

2020/07

Nusrettin

89/30

8

2020/18

Çay

165/25

9

2020/34

Azmimilli

217/7

10

2020/36

Uzunmustafa

899

 

 

2021 YILI YIKIM KARARLARI

 

 

Karar No:

Mahalle

Ada/Parsel

1

2021/01

Ağa

92 ve 739 parseller

2

2021/02

Ağa

599

3

2021/03

Ağa

1162/1

4

2021/04

Azmimilli

158/10

5

2021/05

Burhaniye

86/102

6

2021/06

Camikebir

174/17

7

2021/07

Çavuşlar

242

8

2021/08

Çavuşlar

272

9

2021/09

Çavuşlar

241

10

2021/10

Darıcı

2058/6

11

2021/11

Fevzi Çakmak

225/3

12

2021/13

Hamidiye

52/57

13

2021/14

Kiremitocağı

162

14

2021/15

Nusrettin

93/150

15

2021/16

Nusrettin

100/19

16

2021/17

Sancaklar (Beyciler)

709