DUYURULAR
30-12-2020 11:49

YAPILANDIRMADA BAŞVURU SÜRECİ UZADI

7256 sayılı kanun kapsamında vatandaşlarımızın Düzce Belediyesine olan borçlarını peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı 1 ay daha uzatılarak son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak belirlendi.  İlk taksit ödemesi ise 28 Şubat 2021 yapılacak.

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. İlk taksit ödemesi ise 28 Şubat  2021 olarak belirlendi.

Emlak, eğlence, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su, ecrimisil ve kira alacakları ile cezalı hal rüsümları kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ofise başvurmaları gerekmektedir.

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun’ çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırılmasını içeren 7256 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı tamamen silinecek.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.