HABERLER
01-01-2010 23:59

Meclis Kararları

Meclis Kararları

Düzce Belediye Meclisi’nin Haziran birinci oturumunda 17 gündem maddesi ele alındı.

Düzce Belediye Meclisi´nin Haziran birinci oturumunda 17 gündem maddesi ele alındı. Belediye Başkanı İsmail Bayram´ın başkanlık ettiği Meclis toplantısında iki araştırma komisyonu da oluşturuldu.  Bu arada  yeni nüfus sayımı sistemine göre Düzce Belediyesi´nde iki adet yeni müdürlük oluşturulacak.

Düzce Belediye Meclisi´nin Haziran ayı birinci oturumu Düzce Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu´nda Belediye Başkanı İsmail Bayram´ın başkanlığında yapıldı. 10 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda verilen önerge ve tekliflerle 17 konu görüşüldü. Yaklaşık 4 saat süren Meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde:

GÜNDEM MADDELERİ
Dergaz´a ortak olunması: Kısa adı EPDK olan Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından Düzce´de yapılan doğalgaz ihalesi sonucu DERGAZ şirketine Düzce Belediyesi´nin ortak olmasına ilişkin gündem ele alındı. İhale şartlarına göre, doğalgaz hattı döşenen bölgelerde belediyelerin yüzde 10 oranında ortak olması sağlanıyor. Buna göre de Düzce Belediyesi´nin DERGAZ şirketine yüzde 3,8 oranında bedelsiz ortak olması karara bağlandı. Bu konuda iş ve işlemler için Belediye Başkanı İsmail Bayram´a yetki verildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliğine (BAKAB) üye seçimi: 2007 tarihinde kurulan ve 2009 yılının ilk toplantısı Karabük´de yapılan Düzce Belediyesi´nin üyesi bulunduğu kısa adı BAKAB olan Batı Karadeniz Kalkınma Birliği´ne üye seçimi ele alındı. Önerilen isimler üzerinden yapılan  gizli oylama ile BAKAP´a Düzce´den iki asil üye ile iki yedek üye seçimi yapıldı. Oylama sonucunda asil üyeliklere İsa Eser ile Janberk Özcan, yedek üyeliklere ise Murat Saydan ile İsa Şengüloğlu seçildiler.

Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanunu Gereği Üye Seçimi: Düzce Defterdarlığı tarafından oluşturulan Amme Alacakları Tahsili Usulü Gereği Komisyon Üyeliği seçimlerine yapılan oylama sonucu asil üyeliğe Durmuş Arslan, yedek üyeliğe ise Muammer Şahin seçildiler.

Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelik: Düzce´de uygulamada olan toplu taşımacılık esaslarına dair yeni bir yönetmelik hazırlandı. Yönetmelik maddelerinin incelenmesi için Meclis üyelerine dosya hazırlandı. Dosyanın değerlendirilmesi için konu Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Şehit ve Gazilere indirimli mezar yeri talebi: Söz konusu gündem maddesinin Belediye Gelirleri bölümündeki esaslarının değerlendirilmesi için konu Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Metek Mahallesi´nde parsel satışı: Mülkiyeti belediyeye ait olan 1155 no´lu parselin satışa çıkarılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Metek Mahallesi 4 pafta 567 parselde sulh olunması: Söz konusu alandaki TOKİ konutlarında hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi için konu İmar ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

Beyciler Mahallesi 38 parselin 5 yıllık imar planına alınması: Söz konusu alanın imar planlarına ilişkin esaslarının değerlendirilmesi için konu 5 Yıllık İmar Komisyonuna havale edildi.

Metek Mahallesi TOKİ Arsa Bedelleri: Söz konusu alanda TOKİ hak sahiplerine bedellerinin ödenmesine ilişkin dosyalar Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İmar Planı Tadilat Talepleri : Mecliste ertelenen 3 adet dosya ile yeni 10 adet dosya komisyon görüşü için İmar Komisyonuna havale edildi.

GÜNDEME ALINANLAR
Kadın Dayanışma Pazarı için yer tahsisi : Kadın el emekleri ve ürünlerinin değerlendirilmesi, sergilenmesine yönelik  belediyeden yer tahsisine ilişkin konu için Meclis´te araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Bunun için bayan Meclis üyelerinin tamamının yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda şu üyeler yer aldı: Belediye Başkanı İsmail Bayram, Ebru Uzun, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Ayşe Tuğrul, Ayşe Funda Hiçyılmaz, Fatma Can, Hülya Ersoy, Murat Saydam ve Numan Tolga Taşkın.

Organize Sanayi Bölgesi Biyolojik Atık Suların Arıtılması: OSB´nde yer alan fabrikaların biyolojik atıklarının Düzce Belediyesi´ne ait arıtma tesisine deşarj edilmesine ilişkin konu değerlendirildi. Bu konuda daha önce yapılan protokole meclis kararı eklenmesi kararlaştırıldı.

Norm kadro uygulaması: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Düzce Belediyesi´ne yeni kadro ihdası verildi. Buna göre de Düzce Belediyesi´nde mevcut müdürlüklere iki müdürlük daha ilave edilecek. Buna ilişkin konu Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Kaçak su kullanım ceza bedellerinin belirlenmesi: Kaçak su kullanımının önüne geçilmesi için gelirler tarifesinde yer alan ceza tutarlarının artırılmasına ilişkin konu Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Organik Tarım Geliştirilmesi: Düzce´de organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin konu ele alındı. Bu konuda araştırma komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı. Buna göre komisyonda şu üyeler yer aldı: Nizamettin Topaloğlu, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Hakan Çetin, Sadi İşbilen ve Ayşe Tuğrul.

Şehircilik ve imar müdürlüğünden gelen iki adet imar dosyasının da İmar Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Meclisi´nin Haziran ayı ikinci oturumunun 4 Haziran 2009 Perşembe günü saat 19,30´da yapılası kararlaştırıldı.