DUYURULAR
30-09-2020 12:58

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınırlar, 2886  Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile satılacaktır. İhale 08 Ekim 2020 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

        İhale edilecek taşınırlara ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (kdv hariç)  aşağıda olduğu gibidir.

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATILACAK  EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ  ARAÇ LİSTESİ

S.No

Plaka

Cinsi

Modeli

Muhammen Bedel (Kdv Hariç)

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

81 ABH 390

DOST LW 1360 YARI RÖMORK

1986

10.000,00

300,00 ₺

08.10.2020

10:30

2

81 AE 003

HİLUX ÇİFT KABİN TOYOTA PİKAP

1993

10.000,00

300,00 ₺

08.10.2020

10:40

3

81 AE 501

308 D MERCEDES ÇİFT KABİN DAMPERLİ KAMYONET

1990

8.000,00

240,00 ₺

08.10.2020

10:50

4

81 AE 510

814 D MERCEDES KAPALI KAMYON

1990

10.000,00

300,00 ₺

08.10.2020

11:00

5

81 AE 512

MB 100 MERCEDES AMBULANS

1990

8.000,00

240,00 ₺

08.10.2020

11:10

6

81 AE 515

HİLUX ÇİFT KABİN TOYOTA PİKAP

1993

10.000,00

300,00 ₺

08.10.2020

11:20

7

81 AE 547

308 D MERCEDES ÇİFT KABİN DAMPERLİ KAMYONET

1990

8.000,00

240,00 ₺

08.10.2020

11:30

8

81 AE 552

HİLUX ÇİFT KABİN TOYOTA PİKAP

1993

10.000,00

300,00 ₺

08.10.2020

11:40

9

81 AE 557

PD 950 AS FARGO DAMPERLİ KAMYON

1994

15.000,00

450,00 ₺

08.10.2020

11:50

10

81 AE 566

4028 K MERCEDES KAMYON

1992

25.000,00

750,00 ₺

08.10.2020

12:00

11

81 AE 586

NPR 595 ISUZU OTOBÜS

1992

7.500,00

225,00 ₺

08.10.2020

12:10

12

81 AE 595

0302 MERCEDES  OTOBÜS

1983

10.000,00

300,00 ₺

08.10.2020

12:20

13

81 AF 001

PAJERO MITSUBISHI ARAZİ TAŞITI

1995

70.000,00

2.100,00 ₺

08.10.2020

13:40

14

81 BA 001

SEDAN OPEL OTOMOBİL

2002

17.000,00

510,00 ₺

08.10.2020

13:50

15

81 BD 164

BELDE 220 CB OTOBÜS

2003

15.000,00

450,00 ₺

08.10.2020

14:00

16

81 BE 398

EUROPA 1.4 RENAULT BİNEK ARAÇ

1998

15.000,00

450,00 ₺

08.10.2020

14:10

17

81 BK 800

BELDE 850 BMC OTOBÜS

2004

15.000,00

450,00 ₺

08.10.2020

14:20

18

81 BK 900

BELDE 850 BMC OTOBÜS

2004

15.000,00

450,00 ₺

08.10.2020

14:30

19

81 BM 285

MD 22 B ISUZU OTOBÜS

1999

7.500,00

225,00 ₺

08.10.2020

14:40

20

81 BM 411

0302 MERCEDES  OTOBÜS

1979

10.000,00

300,00 ₺

08.10.2020

14:50

21

81 BN 648

19.240 F MAN KANAL AÇMA

1987

20.000,00

600,00 ₺

08.10.2020

15:00

22

81 DG 105

0345 MERCEDES OTOBÜS

1997

25.000,00

750,00 ₺

08.10.2020

15:10

23

81 DV 204

CITIMARK ISUZU OTOBÜS

2011

15.000,00

450,00 ₺

08.10.2020

15:20

24

81 DV 205

CITIMARK ISUZU OTOBÜS

2011

15.000,00

450,00 ₺

08.10.2020

15:30

25

81 EH 236

SL 200 MAN OTOBÜS

1983

30.000,00

900,00 ₺

08.10.2020

15:40

26

81 ET 438

PW 250 SÜPER 4X4 KAMYONET

1994

8.000,00

240,00 ₺

08.10.2020

15:50

 

 

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 

  • Gerçek Kişiler İçin;
  1. Kanuni ikametgâh belgesi
  2. Nüfus cüzdan sureti
  3. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
  4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
  5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.
  6. Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen taahhütnamenin doldurulması.(Her araç için ayrı ayrı doldurulacak.)

 

  • Tüzel Kişiler İçin;

a)  Vergi Levhası

b)  Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

c) Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

d)   Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

e)  İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

f)  2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

                  g)   İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.
  2. Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen taahhütnamenin doldurulması.(Her araç için ayrı ayrı doldurulacak.)

 

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

 

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 50 TL’dir. İlan olunur.                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                                       Dr. Faruk ÖZLÜ

                                                                                                                                     Belediye Başkanı