DUYURULAR
15-02-2021 10:30

HACIALİLER VE KRALPINAR MAHALLELERİ 18. MADDE UYGULAMASI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

            İlimiz, Hacıaliler Mahallesi 29, 132, 135, 136, 137, 689, 781, 782, 783, 825, 827, 829, 831, 834, 837, 839, 2096 ada 1, 2, 3, 4, 2097 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2098 ada 1, 2099 ada 1, 2, 2100 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2148 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2156 ada 1, 2157 ada 1 nolu parseller ile  Kralpınar Mahallesi 53, 54, 60, 62, 153, 592, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 609, 651, 653, 2102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2103 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2105 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2106 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2107 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2108 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2109 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2110 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2111 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2112 ada 1, 2, 3, 4, 2113 ada 1, 2114 ada 1, 2, 3, 2115 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2116 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2117 ada 1, 2, 2118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2119 ada 1, 2, 3, 4, 2120 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2121 ada 1, 2, 3, 4, 5, 2122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 2123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2124 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2125 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2126 ada 1, 2, 2127 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2129 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2131 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2133 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2134 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2135 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2137 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2138 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2139 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2140 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2141 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2142 ada 1, 2, 3, 4, 5, 2143 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2144 ada 1, 2, 3, 4, 2145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2146 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2147 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2149 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 2150 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2151 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2152 ada 1, 3, 4, 5, 6, 2153 ada 1, 2, 3, 4, 5, 2154 ada 1, 2, 3, 4, 5, 2155 ada 1, 2158 ada 1, 2159 ada 1, 2160 ada 1 ve 2161 ada 1 nolu parselleri içeren alanda  3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine dayanılarak, 11/02/2021 tarih 62 sayılı encümen kararı gereğince Re’sen düzenlemeye tabi tutulmuştur.

        Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 12/02/2021 ile 15/03/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile Cedidiye Mahallesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bulunan ilan panosunda ve  www.duzce.bel.tr adresinde askı ilanı yapılacaktır.

        22 Şubat 2020 tarih 31047 sayılı resmi gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” denildiğinden düzenleme sahası içerisinde bulunan  taşınmaz sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

        Bu süre içinde hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar Belediye encümenince incelenerek karara bağlanacak ve kesinleşecektir.

        Önemle duyurulur.

Not :

Askıya Çıkış Tarihi    : 12/02/2021

Askıdan İniş Tarihi   : 15/03/2021

Kesinleşme Tarihi    : 16/03/2021