09.07.2020 tarih ve 184 sayılı meclis kararı ile yapılan süs havuzları ile ilgili Plan notu eklenmesi.