Kazukoğlu Mahallesi 647 numaralı parsel 09.07.2020 tarih ve 174 sayılı Meclis Kararı ile yapılan yol düzenlemesi amaçlı imar planı değişikliği.