Kuyumcuhacıali Mahallesi 1945 ada 4 numaralı parselde 09.07.2020 tarih ve 175 sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar planı değişikliği.