Metek Mahallesi 1185 numaralı parselde 09.07.2020 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar planı değişikliği.