Sarayyeri Mahallesi 82 numaralı parselde 09.07.2020 tarih ve 180 sayılı Meclis Kararı ile yapılan yol düzenlemesi amaçlı imar planı değişikliği.