Çay Mahallesi 166 ada 11, 75 , 86 numaralı parsellerde 09.07.2020 tarih ve 181 sayılı Meclis Kararı ile yapılan yol düzenlemesi amaçlı imar planı değişikliği.