Beyciler Mahallesi 593 ada 3 numaralı parsel ve 555 ada 4 parselde 09.07.2020 tarih ve 183 sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar planı değişikliği.