Arapçiftliği Mahallesi 117, 118, 119, ve 732 numaralı yapı adalarında 09.07.2020 tarih ve 186 sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar planı değişikliği.