Şehit Murat Demir Mahallesi 220 ada 4 numaralı parselde 09.07.2020 187 tarih ve sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar planı değişikliği.