Azmimilli Mahallesi, 152 ada 280 numaralı parsel ve güneyinde bulunan yol boşluğunda, 12.06.2020 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar planı değişikliği.