Mergiç Mahallesi, 396 parselde, 12.06.2020 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararı ile yapılan imar değişikliği.